Wybory sołtysów i rad sołeckich 2011 – 2014

Dzisiaj rozpoczynają się na terenie naszej gminy zebrania wyborcze w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Spotkania wyborcze prowadzone są przez osoby wskazane w zarządzeniu Wójta Gminy. A najogólniej rzecz ujmując zebranie wyborcze wygląda następująco:

 • otwarcie i stwierdzenie quorum,
 • wysłuchanie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej minionej kadencji,
 • powołanie komisji wyborczej
 • zgłoszenie kandydata na sołtysa i głosowanie
 • zgłoszenie kandydatów do rady sołeckiej i głosowanie
 • ogłoszenie wyników, wolne głosy no i zamknięcie.

Program zebrań wyborczych w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich (kadencja 2011-2014) w gminie Kaźmierz wygląda następująco:

L.p. Sołectwo Termin zebrania Miejsce
Data Godzina
1 Sokolniki Małe 10.01.2011r. (poniedziałek) 18.00 świetlica wiejska Sokolniki Małe
2 Gorszewice 11.01.2011r. (wtorek) 18.00 świetlica wiejska Gorszewice
3 Sierpówko 26.01.2011r.  (środa) 16.30 świetlica wiejska w Gaju Wielkim
4 Gaj Wielki 12.01.2011r. (środa) 18.00 świetlica wiejska Gaj Wielki
5 Młodasko 13.01.2011r. (czwartek) 18.00 świetlica wiejska Młodasko
6 Sokolniki Wielkie 14.01.2011r. (piątek) 18.00 Szkoła Podstawowa Sokolniki W.
7 Nowa Wieś 17.01.2011r. (poniedziałek) 18.00 Biblioteka Publiczna Gm. Kaźmierz
8 Kaźmierz 18.01.2011r. (wtorek) 18.00 GOK w Kaźmierzu
9 Komorowo 19.01.2011r. (środa) 16.00 świetlica wiejska Komorowo
10 Wierzchaczewo 19.01.2011r. (środa) 18.00 świetlica wiejska w Pólku
11 Piersko 20.01.2011r. (czwartek) 18.00 ul. Jarzębinowa 13B, blok wspólnoty mieszkaniowej
12 Bytyń 21.01.2011r. (piątek) 18.00 świetlica wiejska Bytyń
13 Radzyny 24.01.2011r. (poniedziałek) 18.00 świetlica wiejska Radzyny
14 Dolne Pole 25.01.2011r. (wtorek) 18.00 świetlica wiejska Dolne Pole
15 Kiączyn 26.01.2011r. (środa) 18.00 świetlica wiejska Kiączyn
16 Chlewiska 27.01.2011r. (czwartek) 18.00 świetlica wiejska Chlewiska
17 Kopanina 28.01.2011r. (piątek) 18.00 świetlica wiejska Kopanina
18 Witkowice 31.01.2011r. (poniedziałek) 18.00 Biblioteka Publiczna Gm. Kaźmierz

Sprawę wyborów reguluje zarządzenie Wójta Gminy Kaźmierz w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Kaźmierz na kadencję obejmującą lata 2011-2014, zwołania zebrań wiejskich oraz wyznaczenia przewodniczących obrad. (zarządzenie Nr 7/10 z dnia 30 grudnia 2010r.)

Zarządzenie można przeczytać pod adresem http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kazmierz/2138.pdf

11 Replies to “Wybory sołtysów i rad sołeckich 2011 – 2014”

 1. W Gorszewicach było 2 kandydatów:
  dotychczasowy sołtys: p. Grzegorz Ciborek
  i p.Tadeusz Kaczmarek.
  Sołtysem na kadencję 2011-2014 został p.Tadeusz Kaczmarek.

 2. W Sokolnikach Małych Nową Panią Sołtys została Agnieszka Łopata.

  Zaplanowane na dzisiaj wybory sołtysa w Sierpówku – odbędą się 26.01.2011r w świetlicy wiejskiej w Kiączynie.

 3. W Sokolnikach Wielkich był jeden kandydat Pan Andrzej Toczek. Na oddane 53 głosy otrzymał 43 głosy poparcia.

  Dotychczasowy sołtys Remigiusz Kaczmarek po zdaniu relacji za ostatnie cztery lata zdał również stanowisko dziękując za pracę Radzie Sołeckiej i wszystkim, którzy go popierali w pracy.

 4. PODZIĘKOWANIE
  Dziękuję mieszkańcom Sołectwa Kaźmierz za współpracę ze mną w czasie, gdy sprawowałem funkcję Sołtysa w naszym Sołectwie.

  Szczególnie dziękuję Radzie Sołeckiej i osobom, które w sposób bezpośredni współpracowały ze mną przy przeprowadzaniu różnego rodzaju przedsięwzięć.

  Dziękuję za liczne przybycie i oddane na moją osobę głosy na wczorajszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

  PIOTR FORTUNIAK

 5. Wojciech Taisner – Bytyń
  Stanisław Jarząb – Radzyny
  Maria Kokot – Dolne Pole
  Natasza Tomczak – Sierpówko
  Andrzej Szulc – Kiączyn

Skomentuj Tomasz Koryl Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*