Stowarzyszenie ZIELONE RADZYNY

Prace stowarzyszenia na rok 2013, uznane uchwalą nr 4 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, za priorytetowe:

  1. Niedopuszczenie do budowy dwóch budynków inwentarskich do tuczu brojlerów na działce nr 144/4 w m. Radzyny.
  2. Uporządkowanie lasu radzyńskiego.
  3. Zgromadzenie środków i zbudowanie świetlicy w szkole podstawowej w Kaźmierzu.
  4. Podjęcie działania i doprowadzenie do budowy sygnalizacji świetlnej z radarem zwalniającym w Radzynach.
  5. Wspomaganie Gminy Kaźmierz dot. remontu szosy na odcinku Kaźmierz – granica gminy w kierunku Szamotuł.
  6. Prace mające na celu dokończenie drogi pieszo-rowerowej z Kaźmierza do Radzyn.

98% członków Stowarzyszenia „Zielone Radzyny” mieszka w Radzynach i Kaźmierzu!

Stowarzyszenie „Zielone Radzyny”
ul. Jagodowa 9, Radzyny
64-530 Kaźmierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*