Sołectwo Nowa Wieś wybory sołtysa 2011 – wiejskie zebranie wyborcze

W dniu dzisiejszym w sołectwie Nowa Wieś odbyło się wiejskie zebranie wyborcze zwołane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kaźmierz. Celem zebrania było m.in. : wysłuchanie sprawozdania z działalności dotychczasowego sołtysa i rady sołeckiej, powołanie komisji wyborczej, wybór sołtysa i rady sołeckiej. Przewodniczącym obrad wiejskiego zebrania wyborczego był pan Grzegorz Reinholz.

Zebranie w głosowaniu jawnym wybrało członków komisji wyborczej (Wanda Chudzichowska, Jan Augustyn, Tomasz Koryl). Następnie uczestnicy zebrania zgłosili kandydatów na sołtysa: Stanisław Berliński, Hałaszkiewicz Bogdan, Wypych Maria, który uzyskali odpowiednio 8, 22, 19 głosów. Ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów (50%+1głos) konieczna była zatem druga tura, w której głosy rozłożyły się następująco: Maria Wypych (18), Bogdan Hałaszkiewicz (31). W głosowaniu udział wzięło 49 osób.

Następnie w głosowaniu ustalono na trzech ilość członków rady sołeckiej  i zgłoszono kandydatów do rady. Kandydowali i głosów otrzymali:  Stanisław Berliński (40), Teresa Dolata (20), Bogdan Galewski (34), Maria Wypych (33).

Tym samym sołtysem sołectwa Nowa Wieś na lata 2011-2014 został pan Bogdan Hałaszkiewicz a doradzać mu będzie rada sołecką w składzie: Maria Wypych, Stanisław Berliński, Bogdan Galewski.

Następnie zebrani przeszli do kolejnego punktu wiejskiego zebrania czyli wolne wnioski i zapytania. Poruszyli istotne dla nich problemy, a m.in.:

  • oświetlenia dojazdu do bloków
  • rozlewiska Samy, która jeżeli wody przybędzie zaleje chodnik i latarnie -> zobacz zdjęcia
  • uszkodzonej instalacji wodociągowej w okolicach ulic Jabłoniowej i Piaskowej, której mimo kilkakrotnego zgłoszenia do ZUK nikt nie naprawił a woda leci
  • stanu dróg i chodników
  • świetlicy wiejskiej dla Nowej Wsi
  • jak trzykrotne zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków w Kiączynie – w związku z rozbudową – wpłynie na poziom wody w Samie

Na pytania mieszkańców odpowiadali panowie: Karol Hartwich, Grzegorz Reinholz i Zenon Gałka.

2 Replies to “Sołectwo Nowa Wieś wybory sołtysa 2011 – wiejskie zebranie wyborcze”

  1. Dziękuję serdecznie mieszkańcom mojej pięknej miejscowości za powierzenie mi funkcji sołtysa w sołectwie Nowa Wieś. Dziękuję przede wszystkim tym mieszkańcom, którzy osobiście ,reprezentowali swoją wspólnotę samorządową w sali kina w czasie zebrania wyborczego. Mam nadzieję, że rosnąca świadomość iż na wiele istotnych spraw możemy mieć bezpośredni wpływ, zaowocuje wyższą frekwencją na kolejnych zebraniach. Dziękuję moim kontrkandydatom za wzbogacenie wyborczej oferty. Byli bardzo dobrzy! Ja miałem w ten wieczór po prostu więcej szczęścia. Gratuluję zwycięstwa mojej radzie sołeckiej w osobach: pani Wypych, pana Galewskiego i pana Berlińskiego. Ten skład- wróży dobrą współpracę. Myślę, że współdziałanie z Radą Gminy oraz Wójtem będzie również owocne. Będziemy w kontakcie z miejscowymi mediami, aby informować naszych wyborców o przebiegu naszej pracy.

  2. Pierwsza robocza narada sołtysów w kadencji 2011-2014 odbędzie się 2 lutego br. Tematem narady będzie: omówienie zakresu działań sołtysów, zasad wzajemnego powiadamiania oraz wspierania zadań urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*