Ferma norek w Kaźmierzu

Poniżej przedstawiam korespondencję jaką dostałem w nawiązaniu do toczącej się na FORUM gminy Kaźmierz dyskusji na temat fermy norek w Kaźmierzu.

 

Szanowni Państwo,

Pan Kalinowski faktycznie dość dawno temu złożył do gminy wniosek o wydanie DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY na działkę nr ewid. 985/5. Dotychczas otrzymał pozytywne uzgodnienia ze strony gminy, gmina nie zwróciła się natomiast do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowidka w Poznaniu (RDOŚ) o opinię na temat inwestycji z uwagi na jej rozmiar (39 DJP). Na razie DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY nie została przez gminę wydana, najpierw muszą zostać bowiem ustalone wszystkie „Strony” postępowania administracyjnego (m.in. Deweloper LE VILLAGE oraz prawdopodobnie właściciele domów z ważnym aktem notarialnym).

Załączam Państwu rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz” oraz fragmentu, który nas szczególnie interesuje (działka Pana Kalinowskiego nr ewid. 985/5). Kolor brązowy to w dokumencie „Studium” zabudowa mieszkaniowa (mapa „Kierunków” zawiera planowane przeznaczenie terenu – planowana zabudowę mieszkaniową). Decyzja, z wnioskiem o którą wystąpił właściciel teoretycznie nie powinna być więc wydana, jeśli jest sprzeczna ze Studium (a tak właśnie jest), ale jak widać różnie bywa……

W momencie uznania Państwa i Dewelopera przez gminę za strony w postępowaniu administracyjnym powinniście wszyscy Państwo domagać się od gminy przynajmniej poniżej wymienionych dokumentów:

  1. Zawiadomienie o przystąpieniu do procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy,
  2. Projekt decyzji o warunkach zabudowy,
  3. Mapa ewidencyjna terenu planowanego pod inwestycję,
  4. Operat (środowiskowy) z wyznaczoną strefą oddziaływania planowanej inwestycji.

Wszystkie te dokumenty MUSZĄ być udostępnione Stronom uczestniczącym w postępowaniu. O tym, czy jesteście Państwo Stroną czy nie, będzie w najbliższy poniedziałek w Urzędzie Gminy decydował Radca Prawny. Osobą, która w gminie zajmuje się tą kwestią jest Pan Krzysztof Wolski (tel. 61 293-73-29), on też będzie udostępniał państwu te wszystkie ww. dokumenty.

W momencie, kiedy mimo Państwa starań, zostanie przez gminę wydana panu Kalinowskiemu DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY, przysługuje Państwu odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). SKO mieści się w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań, telefon: 0-61 852-54-41, faks: 0-61 854-14-58. W tej sprawie będziemy działać razem, z uwagi na ogromne doświadczenie urbanistów w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego (niektórzy już sobie ostrzą zęby na tę sprawę…).

Na razie tyle bieżących informacji.

Pozdrawiam całą ul. Agrestową i do zobaczenia…

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia

 

 

 

5 Replies to “Ferma norek w Kaźmierzu”

  1. no to teraz tylko będziemy budowac domki a nie będzie mozna rozwijacgospodarstw rolnych.PAŃSTWO z poznania W hOTELACH sobie spi i pracuje w Poznaniu a my na bezrobocie.Chore.Albo WIEŚ ALBO mIASTO.sIĘGAJĄC HISTORII DO GOSPODARTWA ROLNE BYŁY JAKO PIERWSZE!!!!!!!!!!!!

  2. po pierwsze nie zadni panstwo tylko zwykli ludzie i nie po hotelach tylko we wlasnych domach spia. I nie wszyscy maja prace. A gospodarstwo rozwijac mozna i to jak najbardziej ale poprzez sianie a nie flakow wypruwanie

  3. Trudno oprzeć się pokusie nie skomentowania wybitnie debilnego komentarza „rolnika”.W zasadzie… ma on rację – „albo wieś albo miasto”.Naiwnie zawsze wydawało się ,że wieś to świeże powietrze,cisza i spokój.Miasto-to produkcja wielkoprzemysłowa,hałas i dewastacja środowiska.Dopiero „rolnik” otworzył mi oczy. Są wątpliwości w jakiej kategorii mieści się aktywność p. Kalinowskiego? Nawiasem mówiąc-zdanie cyt.”….sIĘGAJĄC HISTORII DO GOSPODARTWA ROLNE BYŁY JAKO PIERWSZE!!!!!!!!!!!!” świetnie przystaje swoją niezdarnością gramatyczną do bezsensu jaki wyraża cała wypowiedź.(kłania się trzecia klasa szkoły powszechnej podstawowej..)

  4. Przepraszam za użycie niewłaściwego epitetu wartościującego-(„debilne”)w odniesieniu do komentarza „rolnika”.Poniosło mnie trochę i nie w tą stronę.Sorry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*