Plan kolędy 2013 2014 Wizyta duszpasterska Kaźmierz

Featured

Kaźmierz Plan kolędy styczeń 2014

8 stycznia – środa

* ul. Konopnickiej –od ul. Tetmajera do początku, Pogodna i Cicha; godz. 14.30

* ul. Konopnicka – od ul. Tetmajera do końca, ul. Radosna, Piękna, Ładna i Nowina; godz. 14.30

* ul. Powstańców Wlkp. – od ul. Szamotulskiej; godz. 14.30

9 stycznia – czwartek

* ul. Reja – strona parzysta – od końca; godz. 14.30

* ul. Reja – strona nieparzysta – od końca; godz. 15.15

* ul. Gałczyńskiego, Norwida i Asnyka; godz. 14.30

10 stycznia – piątek

* ul. Szkolna – od szkoły do Rynku i ul. Zaułek; godz. 14.30

* ul. Szkolna – od szkoły do końca oraz ulice: Krokusowa, Kaliowa, Storczykowa i Piwoniowa; godz. 14.30

* Rynek – od rodz. Stokłos i ul. Targowa; godz. 15.00

11 stycznia – sobota

* ul. Nowowiejska blok 2 i 1; godz. 10.00

* ul. Nowowiejska blok 3 i 4; godz. 10.00

* ul. Nowowiejska blok 6 i 5; godz. 10.00

13 stycznia – poniedziałek

* ul.Nowowiejska bloki : 9, 8 i 7 ; g.14.30

* ul.Nowowiejska blok 10 i dalej strona nieparzysta – od r.Giec ; g.15.30

* ul.Nowowiejska – strona parzysta od r.Gawendowicz do końca i dalej

ul.Żniwna,Gryczana,Jęczmienna,Złote Łany i Dożynkowa ; g.13.00

14 stycznia – wtorek

* ul.Nowowiejska – od bloku gminnego ,dalej ul.Parkowa do rodz. Ratajczak ; g.15.15

* ul.Dworcowa – od dworca – do cmentarza ; g.14.30

* ul.Dworcowa – od rynku do cmentarza i dalej ul.Łąkowa ; g.14.30

15 stycznia – środa

* ul.Leśna – od cmentarza do rodz.Wolińskich i ul.Wrzosowa; g.14.00

* ul. Leśna – od pana Pustkowiaka do Kopaniny oraz ul.Jagodowa, Leszczynowa i Żołedziowa ; g.14.00

* ul. Witkowicka , Olchowa i Topolowa ; g.14.00

16 stycznia – czwartek * ul. Jabłoniowa – od początku ; g.14.30

* ul. Piaskowa, Poprzeczna ,Środkowa i Okrężna ; g.14.30

* ul. Wiśniowa – od końca i ul.Słoneczna – od końca ; g.15.15

17 stycznia – piątek

* Witkowice – od Kaźmierza ; g.14.30

* Witkowice – od pałacu ; g.14.30

* ul.Czereśniowa – od początku i ul. Agrestowa; g.15.00

18 stycznia – sobota

* Kopanina ; g .9.00

* Komorowo ; g.10.00

* Gorszewice – wieś – od rodz.Łamaszewskich g.10.00

20 stycznia – poniedziałek

* Gorszewice – nad szosą – początek od Sokolnik i dalej ul.Czereśniowa do rodz.Piechota ; g.10.00

* Sokolniki Małe – od Kaźmierza ; g.15.30

* Sokolniki Małe – od Brodziszewa ; g.14.30

21 stycznia – wtorek

* Sokolniki Wielkie bloki nr: 9 i 10 ; g.15.15

* Sokolniki Wielkie – nowy blok ; g.15.15

* Sokolniki Wielkie – od rodz.Ziętkiewicz i Potaśnik, dalej stary blok do rodz.Hartwich ; g.15.15

 

czytaj dalej →

Harcerze bierają – się – na wakacje

Przekazuję prośbę od Zuchów i Harcerzy

65 Harcerska Drużyna Środowiskowa im. Zawiszy Czarnego w Kaźmierzu by zrealizować w pełni swoje wakacyjne plany obozowe – wyjazd w celu uczczenia 75 rocznicy bitwy pod Monte Cassino – rozpoczęła akcję pod hasłem: ,,zbiórka surowców wtórnych”.

W związku z tym zwracamy się uprzejmie z prośbą o pomoc w zbieraniu makulatury i złomu (puszki aluminiowe). Harcerze będą odbierali od Państwa zebrane surowce  w każdy piątek od. godz. 15-18 w Harcówce przy ul. Prusa 5, lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 602880196 lub 886157912.

Za zrozumienie i okazaną pomoc serdecznie Dziękujemy!
Zuchy i harcerze

Ferma norek w Kaźmierzu

Poniżej przedstawiam korespondencję jaką dostałem w nawiązaniu do toczącej się na FORUM gminy Kaźmierz dyskusji na temat fermy norek w Kaźmierzu.

 

Szanowni Państwo,

Pan Kalinowski faktycznie dość dawno temu złożył do gminy wniosek o wydanie DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY na działkę nr ewid. 985/5. Dotychczas otrzymał pozytywne uzgodnienia ze strony gminy, gmina nie zwróciła się natomiast do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowidka w Poznaniu (RDOŚ) o opinię na temat inwestycji z uwagi na jej rozmiar (39 DJP). Na razie DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY nie została przez gminę wydana, najpierw muszą zostać bowiem ustalone wszystkie „Strony” postępowania administracyjnego (m.in. Deweloper LE VILLAGE oraz prawdopodobnie właściciele domów z ważnym aktem notarialnym). czytaj dalej →