RETRO Piknik w Magazynie PKP Kaźmierz
Rezerwat Wyspy na Jeziorze Bytyńskim